Klachtenregeling

Het kan gebeuren dan je, ondanks onze inspanningen, niet tevreden bent over één van ons of over onze geleverde zorg.  Mocht dit het geval zijn, dan horen we dit graag en staan we altijd open om hierover in gesprek te gaan. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kan je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek met ons.

Klachtencommissie

Indien jij het gevoel hebt dat je jouw klacht niet bij ons kwijt kan of als je een onafhankelijke mening wilt, dan kan je terecht bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Het CBKZ:

  • Behandelt je klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • Kan een aanbeveling doen aan de verloskundige
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contact

Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
Telefoon 088-0245123
E-mail: klachtverloskunde@cbkz.nl

Wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies? Of wilt u uw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij het indienen van een klacht?

Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl